Privatlivspolitik for Anjas wellness og massage

Formålet med denne politik

Denne persondatapolitik regulere al behandling af personoplysninger hos den data ansvarlige hos Anjas wellness og massage cvr. 34952078.

Skulle du have spørgsmål til dele af politikken, er du velkommen til at kontakte os på: anjaswellnessogmassage@gmail.com eller på telefon: 20251305

Hvilke oplysninger behandler vi?

Oplysninger vi får fra dig hos Anjas wellness og massage behandler vi de oplysninger som du selv afgiver til os, eller som vi indsamler fra dig. Som er nødvendige for at vi kan tilbyde dig den bedst mulige behandling. De oplysninger, du selv afgiver til os, er bla. oplysninger givet i forbindelse med opstart eller vedligeholdelse af behandling. Der vil være tale om almindelige oplysninger som:

Navn - adresse - telefonnummer - emailadresse.

Når du bestiller til hos anjaswellnessogmassage.dk bedes du oplyse følgende: Navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. 

Dine oplysninger videregives deles med:

Planway som er mit bookingsystem, så jeg kan tilbyde dig online tidsbestilling.

Dinero som er mit faktureringsprogram. For at kunne håndtere mit regnskab.

Dine oplysninger sælges ikke til tredjeparter.

Hvorfor behandler vi dine oplysninger?

På hvilket grundlag behandler vi dine oplysninger?

Anjas wellness og massage behandler dine personoplysninger på et af følgende grundlag efter persondatareglerne:

• Behandlingen af oplysninger er nødvendig til vores opfyldelse af en kontrakt/aftale med dig, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)

• Behandlingen af oplysninger er nødvendig for vores overholdelse af en retlig forpligtelse, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c)

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Nedenstående er eksempler på vores anvendelse af de indsamlede oplysninger:

•Tilbyde dig den bedst mulige behandling

• Kontakte dig i forbindelse med behandlinger

• Føre journaler over din behandlinger

• Sende dokumentation for behandlingen til eventuelt forsikringsselskab efter aftale med dig

• Overholde vores forpligtelser efter bogføringsreglerne

Hvem får adgang til oplysningerne?

Dine oplysninger vil blive behandlet af medarbejdere hos anjas wellnes og massage til de formål, som er anført ovenfor.  

Hvor lang tid opbevare vi oplysninger?

Personoplysninger slettes eller aninymiseres senest 5 år efter din sidste behandling hos os.

Dine rettigheder

Dine rettigheder Ifølge persondataforordningen har du en række rettigheder som følge af, at vi behandler dine oplysninger, herunder retten til at anmode os om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse samt retten til dataportabilitet.

Du har endvidere ret til at trække dit samtykke til behandling af helbredsoplysninger tilbage.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se kontaktoplysninger i afsnit 1.

Mener du, at vi ikke har behandlet dine oplysninger korrekt, kan du indgive en klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Version

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 24-02-2020